KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Telefony

 

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel./fax: 12-662-40-32
e-mail: library@ur.krakow.pl

 

UWAGA:
Ze względów bezpieczeństwa w adresach e-mail zamieszczonych na niniejszej stronie znak "@" (popularnie "małpa" lub "at") zastąpiono literą "a" w nawiasie okrągłym "(a)". Przed wysłaniem wiadomości e-mail na jeden z wymienionych  niżej adresów, należy zamienić znak "(a)" na znak "@".

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

     Dyrektor Biblioteki

 dr Bożena Pietrzyk

 b.pietrzyk(a)ur.krakow.pl

tel/fax: 12-662-40-32

     Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

 mgr Katarzyna Fijałka

 k.fijalka(a)ur.krakow.pl

tel/fax: 12-662-40-32

     Stanowisko ds. Obsługi Sprzętu Technicznego

 inż. Marek Rupikowski

 m.rupikowski(a)ur.krakow.pl

12-662-41-58

     Oddział ds. Rejestracji Dorobku Pracowników UR

 bg.publikacje(a)ur.krakow.pl 
mgr Maria Malak – kierownik Oddziału

 m.malak(a)ur.krakow.pl

12-662-40-33

 mgr inż. Jakub Jaźwiński

 j.jazwinski(a)ur.krakow.pl

12-662-52-77

 mgr Paulina Tyrała

 p.tyrala(a)ur.krakow.pl

12-662-40-91

 mgr Ewelina Wójcikowska-Jakubiec

 e.wojcikowska(a)ur.krakow.pl

12-662-40-91

     Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 mgr Grażyna Jabłońska - kierownik Oddziału

 g.jablonska(a)ur.krakow.pl 12-662-40-91

     Sekcja Gromadzenia Zbiorów

 bg.gromadzenie(a)ur.krakow.pl

 mgr Monika Rząsa – kierownik Sekcji

 m.rzasa(a)ur.krakow.pl

 

12-662-40-34

 mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna

 k.jaskulska(a)ur.krakow.pl

     Sekcja Opracowania Zbiorów

 bg.opracowanie(a)ur.krakow.pl

 mgr Grażyna Jabłońska

 g.jablonska(a)ur.krakow.pl 12-662-40-91

 mgr Jolanta Mróz

 j.gawrys(a)ur.krakow.pl

 mgr Bartosz Jasiecki

 bartosz.jasiecki(a)urk.edu.pl

12-662-40-31

     Oddział Udostępniania Zbiorów

 bg.udostepnianie(a)ur.krakow.pl

 mgr Urszula Kowalska – kierownik Oddziału

 u.kowalska(a)ur.krakow.pl

12-662-40-92

 mgr inż. Marta Mazela

 m.mazela(a)ur.krakow.pl

 

     Czytelnia Studencka

 

 

12-662-40-92

     Wypożyczalnia

 wypozyczalnia(a)ur.krakow.pl

 mgr inż. Jadwiga Bachul

 j.bachul(a)ur.krakow.pl

12-662-40-51

 mgr Krystyna Haduch

 k.haduch(a)ur.krakow.pl

     Sekcja Przechowywania i Konserwacji Zbiorów

 bg.magazyn(a)ur.krakow.pl

 Małgorzata Pardyjak

 m.pardyjak(a)ur.krakow.pl

12-662-40-35

 Dorota Stawińska

 d.stawinska(a)ur.krakow.pl

 Grażyna Woźniczka

 g.wozniczka(a)ur.krakow.pl

     Czytelnia na Wydziale Leśnym

 Bożena Binczycka

 b.binczycka(a)ur.krakow.pl

12-662-51-71

     Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

 Krystyna Pobereżnik

 k.pobereznik(a)ur.krakow.pl

 

     Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności

 mgr Halina Czubała

 h.czubala(a)ur.krakow.pl

12-662-47-76

     Oddział Informacji Naukowej

 oin(a)ur.krakow.pl

 mgr Adrian Krawczyk –  kierownik Oddziału

 a.krawczyk(a)ur.krakow.pl

12-662-40-30
12-662-40-31

 mgr inż. Michał Rapacz

 m.rapacz(a)ur.krakow.pl

12-662-40-31

 mgr inż. Beata Tokarczuk

 b.tokarczuk(a)ur.krakow.pl

12-662-40-30
12-662-40-31

 mgr Bartosz Jasiecki

 bartosz.jasiecki(a)urk.edu.pl

12-662-40-31

     Informatorium i Czytelnia Czasopism

 

 

12-662-40-97

     Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 mgr inż. Beata Tokarczuk

 bg.miedzybiblioteczna(a)ur.krakow.pl

12-662-40-31

     Muzeum

 

     Stanowisko ds. Zbiorów Muzealnych

 mgr Danuta Gajewska  d.gajewska(a)ur.krakow.pl 12-662-42-08

     Stanowisko ds. Kontroli i Selekcji Zbiorów oraz Bibliotek Zakładowych

 mgr Monika Rząsa  m.rzasa(a)ur.krakow.pl 12-662-40-34

     Redagowanie strony internetowej Biblioteki

 mgr Adrian Krawczyk  a.krawczyk(a)ur.krakow.pl 12-662-40-30

     Archiwum

 archiwum(a)ur.krakow.pl

 mgr Paweł Jakubiec - kierownik Archiwum

 p.jakubiec(a)ur.krakow.pl

12-662-52-77

 mgr Agnieszka Góralczyk

 a.goralczyk(a)ur.krakow.pl

 mgr inż. Jakub Jaźwiński

 j.jazwinski(a)ur.krakow.pl

 mgr Justyna Żabicka

 j.plachta(a)ur.krakow.pl

 mgr inż. Paweł Pierzchała

 p.pierzchała(a)ur.krakow.pl

 

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 9.10.2017

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies