KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Szczegółowe informacje nt. szkoleń i prezentacji
organizowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

 


19.04.2018


Jak przygotować publikację i ustrzec się przed fałszywymi czasopismami, drapieżnymi wydawcami, fałszywymi wskaźnikami itp.? (19.04.2018)

Pliki do pobrania:

I prezentacja (autor: mgr inż. Beata Tokarczuk, Biblioteka UR)

II prezentacja (autor: mgr inż. Marzena Marcinek, Biblioteka PK)

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na warsztaty/wykład poświęcone procesowi przygotowania publikacji. Warsztaty są adresowane do osób, które zajmują się publikowaniem prac naukowych. Zapraszamy więc doktorantów i młodych naukowców, jak również osoby, które wielokrotnie publikowały wyniki swoich badań naukowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin szkolenia: 19.04.2018 (czwartek)
Miejsce szkolenia:
al. Mickiewicza 24/28, sala 120 (wykładowa) I p.
Czas trwania: max 3h (w tym 1 przerwa)
Prowadzący:

 • mgr inż. Beata Tokarczuk (Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego)
 • mgr inż. Marzena Marcinek (Biblioteka Politechniki Krakowskiej)

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane ze źródłami informacji naukowej, niezbędnymi przy poszukiwaniu własciwego źródła do opublikowania swoich prac, jak również ostrzeżenia dla autorów publikacji przed krążącymi w sieci fałszywymi współczynnikami wpływu, fałszywymi konferencjami/wydawcami/czasopismami itd. Szczegółowa lista tematów, które zostaną poruszone podczas spotkania znajduje się tutaj.

Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do rejestracji.

Formularz zapisu

 

 

 

 

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: oin@urk.edu.pl; tel: 12/662-40-31 lub 12/662-40-30.

 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)

 


22.09.2016


Warsztaty z użytkowania bazy Web of Science (22.09.2016 i 23.09.2016)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na szkolenie poświęcone praktycznemu wykorzystaniu bazy Web of Science i narzędzi, które oferuje. Szkolenie poprowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres, przedstawiciel firmy Thomson Reuters w zakresie szkoleń.
Szkolenie odbędzie się w budynku  Jubileuszowym (budynek w którym swa siedzibę mają Biblioteka, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) al. Mickiewicza 24/28, sala -013 (niski parter). Istnieją dwa terminy szkolenia:

 • 22 września (czwartek) o godzinie 9.00; 
 • 23 września (piątek) o godz. 9.00.

Przewidywany czas trwania każdego szkolenia to 3,5 godziny.

Program obejmuje:

 • wprowadzenie do zagadnienia,
 • praktyczne przeszukiwanie bazy Web of Science oraz prace w Researcher ID i End Note Web

Pełny program szkolenia dostępny jest tutaj.

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do pracowników naukowych, doktorantów i pracowników technicznych Uniwersytetu Rolniczego.

Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu zapraszamy do rejestracji.

 

Formularz zapisu na szkolenie
22.09.2016
       Formularz zapisu na szkolenie
23.09.2016

 

 
Lista rezerwowa
(w przypadku braku miejsc na listach podstawowych)

Zasady zapisu na szkolenia:

W pierwszej kolejności należy wpisywać sie na listy podstawowe. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się na listę rezerwową. Miejsca z listy rezerwowej będą przydzielane na zasadzie pierwszeństwa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy wpisać się tylko na jedną listę podstawową (22 lub 23 września). Kilkukrotne wpisanie tego samego nazwiska na listy, bedzie traktowane jako jeden wpis. W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: oin@ur.krakow.pl; tel: 12/662-40-31 lub 12/662-40-30.

 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)

 


4.02.2016


Szkolenie z użytkowania bazy Scopus i menedżera bibliografii Mendeley (4.02.2016)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na szkolenie poświęcone bazie Scopus oraz menedżera bibliografii Mendely, które poprowadzi p. Marzena Marcinek, przedstawiciel Elsevier B.V. w zakresie szkoleń.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy ul. Balickiej 253c w sali 112 (parter) o godzinie 10.00. Przewidywany czas  szkolenia to 2,5 godz. Po wstępnej prezentacji produktów odbędzie się pokaz on-line bazy Scopus. Omówione zostaną różne strategie efektywnego wyszukiwania informacji, będzie także czas na zadawanie pytań.

Program szkolenia z bazy Scopus obejmuje:

 • wyszukiwanie informacji o publikacjach i autorach,
 • analiza cytowań publikacji naukowych, indeks Hirscha,
 • wskaźniki jakości publikacji, ocena czasopism,
 • eksport danych,

Dodatkowo zostaną omówione podstawy zarządzanie bibliografią za pomocą menedżera bibliografii Mendeley.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub sprawy, które chcielibyście, aby zostały poruszone w czasie sesji szkoleniowej, można je przesłać na adres: oin(at)ur.krakow.pl (w miejsce "at" należy wpisać znak "@").

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do Rejestracji. 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)

 


9.04.2015


Seminarium poświęcone bazie Web of Science (9.04.2015 r.)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na seminarium poświęcone platformie Web of Science, które w tym roku pierwszy raz na Uniwersytecie Rolniczym poprowadzi pani dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 (czwartek) i rozpocznie się o godzinie 12.30 w sali wykładowej nr 125 w budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego (Al. Mickiewicza 24/28). W trakcie spotkania zostaną poruszone między innymi kwestie związane z obsługą bazy, programem do zarządzania bibliografią załącznikową EndNote Web oraz portalem informacyjnym dla naukowców i badaczy Researcher ID.

Szczegółowe informacje dotyczące planu spotkania oraz tematów, które zostaną poruszone podczas warsztatów można znaleźć w planie spotkania.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do Rejestracji. 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)


27.03.2014


Seminarium poświęcone bazie Web of Science (27.03.2014 r.)

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na seminarium poświęcone unowocześnionej platformie Web of Science, które poprowadzi Pan Marcin Kapczyński z firmy Thomson Reuters.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2014 (czwartek) o godzinie 10.00 w Auli Centrum Kongresowego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego (Al. 29-listopada 46). W trakcie warsztatów zostaną omówione między innymi zagadnienia związane z nową strukturą bazy Web of Science, tworzeniem raportu cytowań, wyliczaniem indeksu Hirsha, tworzeniem przypisów i bibliografii załącznikowej.

Szczegółowe informacje dotyczące planu spotkania oraz tematów, które zostaną poruszone podczas warsztatów można znaleźć w planie spotkania.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do Rejestracji.

 

 

 

 

 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)


13.03.2013


Warsztaty poświęcone bazie Web of Science oraz platformie Web of Knowledge

Wszystkim uczestnikom Warsztatów dziękujemy za liczne przybycie oraz zainteresowanie ofertą Biblioteki.

W trakcie spotkania zostały poruszone problemy budowania kwerend i sposobów przeszukiwania bazy, tworzenie raportu cytowań, metody wyliczania indeksu h, przeglądania i oceny czasopism posiadających Impact Factor w bazie Journal Citation Reports (JCR), informacje dotyczące ministerialnej listy czasopism punktowanych w aspekcie listy filadelfijskiej, zintegrowanego narzędzia służącego do zarządzania bibliografią załącznikową o nazwie EndNote Web  oraz wiele innych.

Szczegółowe informacje dotyczące planu spotkania oraz tematów, które zostały poruszone podczas prezentacji można przeczytać w planie prezentacji.

Warsztaty poprowadził p. Marcin Kapczyński z firmy Thomson Reuters. Uczestniczyło w nich blisko 80 osób z różnych krakowskich Szkół Wyższych, z największym udziałem pracowników Uniwersytetu Rolniczego. Spotkanie zaszczycił  także Pan Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór drukowanych materiałów informacyjnych dotyczących (w j. polskim):

 • bazy Web of Science
 • Journal Citation Reports
 • narzędzia Endnote Web

Materiały drukowane można odebrać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UR, pok. 117 (al. Mickiewicza 24/28, Kraków).

Po przeprowadzeniu stosownych rozmów, planuje się także udostępnić film z Warsztatów, do którego odnośnik znajdzie się na tej stronie internetowej oraz na bibliotecznej stronie dotyczącej platformy "Web of Knowledge".

 

Przydatne linki:

Polski serwis Thomson Reuters
(na stronie materiały szkoleniowe i nagrane szkolenia– możliwość pobrania slajdów i plików pdf)
http://wokinfo.com/poland/
 
Wirtualna Biblioteka Nauki
http://wbn.edu.pl/
 
Link do platformy Web of Knowledge
webofknowledge.com
 
Link do Biblioteki EndNote Web
www.myendnoteweb.com
 
Link do portalu ResearcherID
www.researcherid.com
 
Szkolenia na temat ResearcherID
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/rid/#recorded_training/
 
Ogólna strona TR science
http://science.thomsonreuters.com/
 
Master Journal List (lista czasopism indeksowanych)
http://science.thomsonreuters.com/mjl/
 
Strona działu szkoleń
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/
 
 
Strona wsparcia technicznego (do zgłoszenia uwag lub błedów)
http://science.thomsonreuters.com/techsupport/


 

Na skróty:Zdjęcia budynku:
(kliknij by powiększyć)

 


25.04.2012


Cykl szkoleń z elektronicznych baz danych (maj-czerwiec 2012)

       W związku poszerzaną stale ofertą Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie w zakresie udostępniania elektronicznych źródeł informacji, zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, studentów i inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w otwartych szkoleniach z użytkowania baz danych, które odbędą się w Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej, al. Mickiewicza 24/28 (budynek z fontanną). Więcej informacji o miejscu szkolenia, można znaleźć pod adresem: http://biblioteka.ur.krakow.pl/adresy.html#biblioteka_glowna


Tematyka szkoleń:

 • ogólne informacje o bazie: jej opis, ścieżka dostępu, tematyka zawartości poszczególnych baz, typ dokumentów, które można znaleźć;
 • wyszukiwanie w bazie: opis sposobów przeszukiwania (proste i zaawansowane), stosowanie znaków boolowskich (maskowanie, suma, różnica), pozwalających na większą relewantność wyników wyszukiwania, omówienie zawartości wyników wyszukiwania; wskaźniki cytowań publikacji;
 • dodatkowe funkcje: zarządzanie wynikami wyszukiwania, ustawianie allertów, personalizacja strony, możliwość zdalnego dostępu do bazy, inne produkty i usługi, z których można korzystać.


Kalendarz szkoleń:

Ebrary oraz Taylor & Francis – 16 maja 2012  (środa) - szkolenie odbyło się

Rozpoczęcie: godz. 1000
Przerwa: ok. godz. 1130
Czas trwania: ok. 3 godz.


.
Scopus, Elsevier – 31 maja 2012 (czwartek) - szkolenie odbyło się

Rozpoczęcie: godz. 1200
Czas trwania: ok. 2 godz.

Szczegółowy program szkolenia dostępny pod adresem:
http://biblioteka.ur.krakow.pl/zasoby/20/Elsevier_Scopus_Training_Invitation.pdf
.


.

Wiley & Blackwell – 5 czerwca 2012 (wtorek) - szkolenie odbyło się

Rozpoczęcie: godz. 1200
Czas trwania: ok. 1,5 godz.


Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona.

 


16.03.2011


Cykl szkoleń z baz danych: ProQuest, Wolters Kluwer (Ovid), Ebsco - maj-czerwiec 2011

Tematyka szkoleń:

- ogólne informacje o bazie: jej opis,dostęp do bazy, z jakich pomniejszych baz się składa, tematyka zawartości baz, jakiego typu dokumenty mozna znaleźć w bazie, co zawierają wyniki wyszukiwania
- wyszukiwanie w bazie: opis różnych sposobów wyszukiwania (proste i zaawansowane), stosowanie znaków boolowskich (maskowanie, suma, różnica), pozwalające na większą relewantność wyników wyszukiwania,
- dodatkowe funkcje: zarządzanie wynikami wyszukiwania, ustawianie allertów, personalizacja strony, możliwość zdalnego dostępu do bazy, inne produkty i usługi, z których mozna korzystać.

Szczegółowe informacje:

Szkolenie z zakresu baz danych ProQuest:

- gdzie?: Biblioteka Główna UR, Czytelnia Studencka, al. Mickiewicza 24/28, I. p., pok. 118.
- kiedy?: 12 maja 2011 (czw.), godz. 10.00
- czas trwania: około 2 godziny
- potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do dnia 10 maja 2011 r. [Formularz zgłoszeniowy]

Szkolenie z zakresu baz danych Wolters Kluwer (Ovid):

- gdzie?: Biblioteka Główna UR, Czytelnia Studencka, al. Mickiewicza 24/28, I. p., pok. 118.
- kiedy?: 24 maja 2011 (wt.), godz. 10.00
- czas trwania: około 2 godziny
- potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do dnia 20 maja 2011 r. [Formularz zgłoszeniowy]

Szkolenie z zakresu baz danych Ebsco:

- gdzie?: Biblioteka Główna UR, Czytelnia Studencka, al. Mickiewicza 24/28, I. p., pok. 118.
- kiedy?: 3 czerwca 2011 (pt.), godz. 10.00
- czas trwania: około 2 godziny
- potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2011 r. [Formularz zgłoszeniowy]

Inne informacje:
- kto może wziąć udział w szkoleniu?: wszyscy studenci, pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
- ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w szkoleniu na adres: szkolenie.w.bibliotece@ur.krakow.pl.
- w zgłoszeniu prosimy zaznaczyć, w którym szkoleniu chcą państwo wziąć udział (można we wszystkich).
- liczba miejsc do udziału w każdym szkoleniu ograniczona.

 

 


 

 

 

strona główna

Ostatnia aktualizacja dnia: 24.04.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies