KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Springer Open Choice/Open Access.

Program Springer Open Choice/Open Access (Otwarty wybór/otwarty dostęp) został przedłużony na bieżący rok.

Program daje polskim naukowcom publikowania swoich artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadach swobodnego dostępu – z zachowaniem praw autorskich na zasadach  licencji „Creative Commons Attribution” (CC BY – Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy).

Proces publikowania jest pdoobny jak w przypadku standardowej procedury z możliwością wyboru zasady udostępniania – tradycyjnej (płatnej) lub Open Access (finansowanej w 100% z funduszy MNiSW).

Materiały wydane  w Open Access są udostępniane przez firmę Springer bezpłatnie w Internecie, mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji w której afiliowany jest autor lub tej która finansuje wolny dostęp. Dodatkowo materiały z zakresu nauk biomedycznych będą dostępne w repozytorium PubMed Central jako pełne teksty artykułów.

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni (kontaktujący się z wydawnictwem) posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej, publikujący swoje artykuły w tzw. hybrydowych czasopismach Springer (patrz lista czasopism hybrydowych zaktualizowana w roku 2012), tzn. czasopismach, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji (z wyłączeniem czasopism BioMed Central).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ICM.

 

Instrukcja korzystania:


 

Infografika:

 

 


Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 26.10.2016

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies