KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Organizowanie wystaw

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie informuje, że jest gotowa uczestniczyć w organizacji wystaw, które często towarzyszą imprezom organizowanym na Uniwersytecie Rolniczym. W oparciu o doświadczenie przedstawiamy zestaw najważniejszych punktów, które należy uwzględnić w celu sprawnej organizacji ekspozycji.

W związku z powyższym prosimy, aby w piśmie dotyczącym organizacji wystawy kierowanym do Dyrektora Biblioteki uwzględnić następujące informacje:

1.    Nazwa wydarzenia, któremu będzie towarzyszyć wystawa;
2.    Termin i miejsce wystawy
3.    Czas trwania wystawy (dni i godziny otwarcia)
4.    Nazwisko osoby do kontaktu z Biblioteką (tel., e-mail)
5.    Sugestie dotyczące wyglądu wystawy, zawartości gablot itd.

W celu zagwarantowania sprawnej i rzetelnej organizacji wystawy prosimy zawrzeć wymienione informacje w piśmie kierowanym do Dyrektora Biblioteki Głównej nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem prezentacji wystawy.

W przypadku ogólnouczelnianych wystaw Biblioteka może kierować do Władz poszczególnych Wydziałów prośby o dostarczenie eksponatów związanych z daną Jednostką. W związku z powyższym prosimy o zobligowanie właściwych osób z podległych jednostek (Katedr, Zakładów) o terminowe nadsyłanie wskazanych przez Bibliotekę informacji/eksponatów.

Archiwum wystaw

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies