KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Muzeum

 

Informacje ogólne:

Muzeum powołane zostało w strukturze Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) w 1976 r. zarządzeniem ówczesnego Rektora prof. dr. hab. Tadeusza Wojtaszka. Organizatorem Muzeum był dr inż. Zdzisław Kosiek, Dyrektor Biblioteki Głównej w latach 1962-1990. Zalążek Muzeum stanowiło utworzenie w 1972 r. „Sali Pamiątek” oraz powołanie, rok później, stanowiska ds. zbiorów muzealnych w Sekcji Dokumentacji Oddziału Informacji Naukowej. Gromadzone muzealia związane są z historią studiów rolniczych w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym oraz jej patronem Hugonem Kołłątajem. Zbiory Muzeum pochodzą z różnych źródeł, najczęściej są to pamiątki przekazywane przez pracowników, absolwentów oraz osób związanych z Uczelnią.


W zasobach Muzeum są indeksy, świadectwa zdanych egzaminów i notesy z notatkami sporządzanymi na ćwiczeniach i wykładach, legitymacje studenckie, legitymacje różnych stowarzyszeń i organizacji studenckich, dyplomy, adresy okolicznościowe, listy, wspomnienia, odznaki, afisze, fotografie, medale oraz dary dla władz Uczelni, aparatura naukowa i sprzęt laboratoryjny.

     

 

Galeria:

W galerii prezentujemy medale okolicznościowe emitowane w celu upamiętnienia wystaw rolniczych organizowanych w Polsce i za granicą w pierwszej połowie XX w., medale polskich i zagranicznych towarzystw rolniczych oraz medale nagrodowe wręczane rolnikom za szczególne osiągnięcia między innymi w hodowli zwierząt, roślin.

 

 

Awers Rewers
Awers Rewers

 

 

Eksponaty Muzeum zaprezentowane na wystawach:

Dzieje Nauczania Rolnictwa w Krakowie

           "Skarby" w Bibliotece,
w ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

               

 

Adres:

pok.027 
al. Mickiewicza 24/28
Kraków 30-059

Kontakt:
mgr Danuta Gajewska
Tel. 12 662 42 08
danuta.gajewska@ur.krakow.pl

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 2.01.2017

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies