KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KOMISJE REKTORSKIE

 1. REKTORSKA KOMISJA DS. NAGRÓD

  • Zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Rektora składanych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Uczelni

  1) prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek - przewodnicząca
  2) dr hab. inż. Maria J. Chmiel - WR-E
  3) prof. dr hab. inż. Dorota Zięba-Przybylska - WHiBZ
  4) prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik - WIŚiG
  5) dr hab. inż. Andrzej Kalisz - WBiO
  6) prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski - WIPiE
  7) dr hab. inż. Tomasz Tarko - WTŻ
  8) dr hab. inż. Anna Gazda - WL


 2. REKTORSKA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  • Zadaniem Komisji jest:
  • a) monitorowanie standardów kształecenia
  • b) ocena przebiegu procesu kształcenia
  • c) ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć oraz wyposażenia sal dydaktycznych
  • d) ocena dostępności informacji na temat kształcenia

  1) dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski - przewodniczący
  2) prof. dr hab. Krzysztof Gondek - WR-E
  3) dr hab. inż. Maciej Pach - WL
  4) dr hab. Sławomir Kornaś - WHiBZ
  5) prof. dr hab. Marek Ptak - WIŚiG
  6) dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk - WBiO
  7) dr inż. Krzysztof Nęcka - WIPiE
  8) dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz - WTŻ
  9) dr Grzegorz Lonc - UCMW


 3. REKTORSKA KOMISJA DS. WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

  • Zaadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni dla:
  • a) wyróżniających się pracowników
  • b) studentów i doktorantów

 4. Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla pracowników


  1) prof. dr hab. inż. Halina Gambuś - przewodnicząca
  2) dr hab. inż. Anna Gorczyca - WR-E
  3) dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR - WL
  4) dr hab. inż. Krzysztof Pawlak - WHiBZ
  5) dr hab. inż. arch. Piotr Herbut - WIŚiG
  6) prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - WBiO
  7) dr hab. inż. Paweł Kiełbasa - WIPiE
  8) dr hab. inż. Dorota Gumul - WTŻ


  Rektorska Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów


  1) prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - przewodniczący
  2) dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz - WHiBZ
  3) mgr Ewa Kliś-Brudny - Dział Nauczania
  4) Marian Skoczeń - Dział Nauczania
  5) mgr inż. Joanna Krużel - Samorząd Doktorantów
  6) Katarzyna Staszewska - URSS

 1. REKTORSKA KOMISJA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • Zadaniem Komisji jest:
  • a) rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji danego dobra intelektualnego
  • b) na wniosek Rektora lub Prorektora ds. Nauki i Współpray z Zagranicą opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących własności intelektualnej nieuregulowanych Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami właśności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wydanych Zarządzeniem 10/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
  • c) wypracowanie polityki Uniwersytetu w sprawach dotyczących własności intelektualnej

  1) dr hab. inż. Paweł Tylek - przewodniczący
  2) dr inż. Agnieszka Synowiec - WR-E
  3) dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR - WHiBZ
  4) dr hab. inż. Sylwester Smoleń - WBiO
  5) dr hab. inż. Józef Hernik - WIŚiG
  6) dr hab. inż. Hubert Latała - WIPiE
  7) dr inż. Stanisław Kowalski - WTŻ
  8) prof. dr hab. Bogdan Kania - UCMW


 2. REKTORSKA KOMISJA DS. STACJI DOŚWIADCZALNYCH I ROLNICZEGO GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UR
  • Zadaniem Komisji jest:
  • a) dokonywanie kompleksowej analizy i oceny działalności Stacji Doświadczalnych i Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UR w poszczególnych latach i wszelkich aspektach
  • b) formułowanie wniosków wynikających z działań Komisji, o których mowa w punkcie „a” i przedkładanie ich Rektorowi
  • c) formułowanie wniosków dotyczących rocznych planów rzeczowo-finansowych, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów i przedkładanie ich Rektorowi

  1) prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig - przewodniczący
  2) dr hab. inż. Jan Błaszczyk - WBiO
  3) dr inż. Zenon Podstawski - WHiBZ
  4) dr inż. Tomasz Wojewodzic - WR-E
  5) dr inż. Mirosław Zagórda - WIPiE
  6) mgr inż. Jerzy Jaskiernia - kierownik RGD


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies