KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk




Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski




Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek




Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński




Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur




Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska




Wydział Technologii Żywności
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR




Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uj-UR
Dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies