KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

 

Elsevier (czasopisma)

 


kliknij w logo
by połączyć się z bazą

 

bezpośrednie połączenie z bazą (Science Direct)

 

alternatywne połączenie z bazą udostępnianą przez serwis INFONA

Opis:

Baza Science Direct produkowana przez Elsevier Science zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Rejestruje około 2500 recenzowanych czasopism, z czego ponad 1650 ma zapewnione archiwalne roczniki od roku 1995. Od 2010 roku czasopisma Elsevier'a dostępne są dzięki ogólnokrajowej licencji akademickiej. Obejmuje ona tytuły z listy Science Direct Freedom Collection, których pełnotekstowe archiwum sięga roku 1995. W przypadku niektórych czasopism jest możliwość przeglądania wcześniejszych zasobów pełnotekstowych. Licencja nie obejmuje tych zasobów z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np. Cell and Clinics).

UWAGA! Dostępność pełnych tekstów czasopism jest ograniczona czasowo. Archiwum poszczególnych tytułów obejmuje różne lata. Wydawca gwarantuje dostępnosć pełnych tekstów od roku 1995.

 

Jak korzystać?

 

Dostęp:

 

Więcej:

  • dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania zdalnego dostepu do bazy (np. z domu). W tym celu należy wypełnic odpowiedni formularz, znajdujący się w Czytelni Studenckiej.
  • lista czasopism - na wykazie w ostatniej kolumnie zaznaczone są czasopisma dostępne w prenumeracie na bieżący rok.

 

Powrót do spisu baz

Powrót na stronę główną

Ostatnia aktualizacja dnia: 25.09.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies