KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Ebsco


 

dostęp z uczelni

dostęp z domu

 

Ebsco potocznie nazywana jest "bazą danych Ebsco", choć w rzeczywistości jest to platforma baz danych, w której rejestrowane są artkuły z czasopism zagranicznych. Obecnie mamy dostęp do 15 dziedzinowych baz danych z zakresu biologii, techniki ekonomii i gospodarki, humanistyki, nauk społecznych, medycyny i ochrony zdrowia. W bazach tych są rejestrowane artykuły z kilkanastu tysięcy tytułów czasopism zagranicznych. Do wielu z nich istnieje dostęp pełnotekstowy. 

Przeszukiwanie baz gwarantuje możliwość pośredniego lub bezpośredniego zapoznania się z publikacjami, które już się ukazały w danej dziedzinie. To ważny krok w procesie powstawania pracy, pozwalający skompletować lub uzupełnić bibliografię.

W bazie Ebsco mozna znaleźć artykuły z czasopism naukowych, magazynów, gazet, lub same opisy bibliograficzne artykułów wraz z ich streszczeniami.

Po wpisaniu słów kluczowych w okienku wyszukiwania, użytkownik otrzymuje listę publikacji, które odpowiadają tym słowom kluczowym. Na przykład wpisując frazę "pregnancy nutrition women" otrzymamy listę 346 artykułów, w których poruszono temat żywienia kobiet w ciąży.

 • W celu skorzystania z zasobów Ebsco na uczelni, lub w akademiku, należy kliknąć logo u góry strony, nad którym widnieje napis "dostęp z uczelni".
 • Pojawi się strona z wykazem dostępnych do przeszukiwania baz danych. Osobom początkującym polecamy wybrać wszystkie bazy danych, klikając w kwadrat obok napisu "select/deselect all", a następnie klikając w napis "Continue".
 • W następnej kolejności Użytkownik zostaje oddelegowany do strony, na której znajduje sie okienko wyszukiwania.
 • Frazy wyszukiwawcze  (tzw. słowa kluczowe) należy wpisywać w języku angielskim.
 • Frazy można łączyć ze sobą za pomocą operatorów logicznych (AND, OR, NOT) korzystając w tym celu z tzw. wyszukiwania zaawansowanego (w tym celu należy kliknąć w napis "Advanced search", znajdujący się pod okienkiem wyszukiwawczym.

Pliki PDF i filmy obrazujące jak korzystać z baz na platformie Ebsco, dostępne są na tej stronie.

Szczegółowe informacje na temat każdej bazy w języku angielskim, można znaleźc, klikając w nazwę bazy wśród wymienionych powyżej w punkcie 5 poniżej.

Krótkie filmiki pokazujące jak przeszukiwać zasoby bazy:

 

Poniżej znajduje się wykaz 15 tematycznych baz dostępnych na platformie Ebsco. Po kliknięciu w nazwę bazy, użytkownik zostaje oddelegowany do strony ze szczegółowymi informacjami nt. każdej bazy:
 1. Academic Search Complete
 2. Agricola
 3. AHFS Consumer Medication Information
 4. Business Source Complete
 5. ERIC (Education Resource Information Center)
 6. GreenFile
 7. Health Source - Consumer Edition
 8. Health Source: Nursing / Academic Edition
 9. Library, information and Science Technology Abstracts
 10. MasterFile Premier
 11. Medline
 12. Newspaper Source
 13. Regional Business Source
 14. European Views of the Americas: 1493 to 1750
 15. Teacher Reference Center

 

Tak, ale nie wszystkich publikacji. W Ebsco, w przeciwieństwie do innych baz danych dostępnych w naszej Uczelni, nie ma jednej zasady, która pozwalałby określić do jakich publikacji na pewno jest dostęp pełnotekstowy, a do których takiego dostępu nie ma (np. w Elsevier dostęp pełnotekstowy obejmuje większość artykułów z czasopism wydanych od 1995 roku). Dostęp pełnotekstowy do czasopism indeksowanych w Ebsco może obejmować różne lata, np. od roku 1986 do 1994, a potem od 1998 do 2005. Trzeba więc liczyć się z tym, że w wynikach wyszukiwania można trafić na artykuł, w przypadku którego będzie można przeczytać tylko abstrakt (streszczenie).

Jeśli w bazie znalazłeś/aś tylko informacje bibliograficzne interesującego Cię artykułu, a chcesz przeczytać jego pełen tekst, możesz skorzystać z usług naszej Wypożyczalni Międzybibliotecznej, która spróbuje go dla Ciebie zdobyć. Szczegóły na tej stronie.

Tak, ale dopiero po uzyskaniu haseł zdalnego dostępu (hzd). Wniosek o hasła mogą złożyć tylko pracownicy i studenci Uniwersytetu Rolniczego, po uprzednim zapisaniu się do Wypożyczalni (należy mieć aktywne konto biblioteczne). Formularze do wypełnienia znajdują się w Czytelni Studenckiej (al. Mickiewicza 24/28, pok. 118). Po uzyskaniu haseł można korzystać z bazy w domu. W tym celu należy łączyć się z bazą klikając w logo Ebsco na górze strony, nad którym widnieje napis "dostęp z domu".

Bez haseł zdalnego dostępu bazę można przeszukiwać na urządzeniach połączonych z siecią Uniwersytetu Rolniczego (wszystkie budynki UR; akademiki, połączenie przez wi-fi).

Listę tytułów czasopism udostępnianych w ramach konkretnch baz, można zobaczyć po kliknięciu w napis "Publications" (dostęp tylko z adresów UR, lub w sposób zdalny - będąc na stronie z bazami Ebsco, trzeba u góry kliknąć w "Publications", a następnie wybrać bazę. Pokaże się strona z wykazem tytułów czasopism zaindeksowanych w bazie).

 

 

 

 

 

Powrót do spisu baz

Powrót na stronę główną

Ostatnia aktualizacja dnia: 25.09.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies