KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Testowane źródła elektroniczne

FSTA i Cab Abstracts - test do 7.07.2018

FSTA i Cab Abstracts to przeważnie abstraktowe bazy danych z zakresu żywienia oraz rolnictwa, mikrobiologii, leśnictwa, ogrodnictwa itd. Bazy dostepne są na platformie Ovid i można z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych w sieci UR. Więcej informacji tutaj.
Academic Search Ultimate - test do 31 maja 2018
Pełnotekstowa wielodziedzinowa, produkowana przez firmę Ebsco baza danych, umożliwia dostęp do ponad 5.000 naukowych czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin reperezentowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz kilkanaście tysięcy czasopism z pozostałych dziedzin nauki. Szczegółowe informacje tutaj.

Business Source Complete - test do 31 maja 2018

Pełnotekstowa baza danych z zakresu szeroko pojętego biznesu i ekonomii, zawiera również publikacje dotyczące nauk przyrodniczych i ścisłych. Dopasowanie tematyczne do UR na poziomie ok. 25%. Szczegóły dotyczące bazy dostępne są tutaj.

 

 

Dostępy testowe nieaktywne:

JSTOR - test do 15.05.2018
Platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR. Więcej informacji tutaj.
Ebsco - test baz do 8 marca 2018 [nieaktualne]

Testowy dostęp do 3 baz zlokalizowanych na platformie Ebsco: Environment Copmlete; Food Science Source; Nutrition Reference Center. Test potrwa do 8 marca 2018 r.

Taylor & Francis - test do 31 marca 2018 przedłużony do 7 kwietnia 2018 [nieaktualne]

Tematyczna baza danych wydawnictwa T&F, pozwalająca na dostęp do blisko 1.500 czasopism z archiwum sięgającym roku 1998. Połowa z udostępnionych tytułów czasopism dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Wykaz baz prenumerowanych dostępnych regularnie w sieci UR znajduje się tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej
Ostatnia aktualizacja dnia: 16.05.2018

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies