KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Czasopisma zagraniczne online

 

W tabeli wymieniono tytuły czasopism zagranicznych zaprenumerowanych przez Bibliotekę na bieżący rok kalendarzowy, do których istnieje dostęp elektroniczny. Większość z tych czasopism dostępnych jest w Bibliotece także w wersji drukowanej (patrz katalog komputerowy).

W kolumnie "Dostępne archiwum" zaznaczono roczniki, do których Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp w bieżącym roku. Przedstawiona informacja o dostępie do wcześniejszych roczników może różnić się od rzeczywistości. Na przykład Wydawca czasopisma "Nature" umożliwia dostęp także do numerów sprzed 2010 roku, udostępniając je w modelu Open Access. Dostępność tych roczników może być płynna, dlatego w tabeli zaznaczono tylko te roczniki, co do których otrzymaliśmy potwierdzenie.

UWAGA:
Na początku roku kalendarzowego może występować problem z dostępem do niektórych tytułów.

Lp. Tytuł czasopisma  Wydawca Dostępne archiwum
1. Agronomy Journal  American Society of Agronomy od 1907 r.
2. American Journal of Clinical Nutrition  American Society for Clinical Nutrition  od 1996 r.
3. Aqua und Gas *)   2018 r.
4. Canadian Journal of Forest Research  Canadian Science Publishing 2018 r.
5. Canadian Journal of Plant Science  Canadian Science Publishing 2018 r.
6. Cereal Research Communications  Akadémiai Kiadó od 2005 r.
7. Crop Science  American Society of Agronomy od 2013 r.
8. Food Technology (Chicago) *)  Institute of Food Technologists  od VII 1999 r.
9. Journal of Agricultural Education and Extension  Taylor & Francis od 1998 r.
10. Journal of Animal Science  Oxford Journals  od 1996 r.
11. Journal of Apicultural Research  IBRA/Taylor & Francis od 1962 r.
12. Journal of Dairy Science  Elsevier Science od 2007 r.
13. Journal of Horticultural Science & Biotechnology  Taylor & Francis od 1998 r.
14. Journal of Nutrition  American Society for Nutrition od 1996 r.
15. Nature **)  Springer Nature od 2010 r.
16. Science **)  AAAS od 1997 r.
17. Survey Review  Taylor & Francis od 1998 r.

*) W przypadku czasopism do których dostęp jest ograniczony hasłem, należy zgłosić się do Biblioteki Głównej, Al. Mickiewicza 24/28, Czytelni Studenckiej, pok. 118. Ze względu na połączenie konta użytkownika z kontem administracyjnym, nie możemy przekazać haseł do niektórych czasopism.

**) Czasopisma "Nature" i "Science" dostępne są w sieci UR dzięki tzw. ogólnokrajowej licencji akademickiej, w której nasza Uczelnia bierze udział. Więcej na temat dostępu do czasopism "Nature" i "Science" można przeczytać tutaj.

Prosimy pamiętać, że oprócz wymienionych wyżej tytułów, w bazach dostępnych w sieci Uczelni znajduje się kilka tysięcy innych tytułów czasopism. Archiwum niektórych z nich sięga nawet pierwszego numeru (Springer), a pozostałych lat 90 (Elsevier, Wiley). Listy czasopism online dostępnych w bazach danych na licencji krajowej, można znaleźć po kliknięciu wyrazów: "więcej", albo "tutaj", znajdujących się w opisach poszczególnych baz na stronie z wykazem zagranicznych baz danych.

 

Czasopisma wydawnictw Cambridge i Oxford.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie nabył prawo wieczystego dostępu do niektórych czasopism wydawnictw Oxford i Cambridge. Dotyczy numerów wydawanych w latach 2012-2013. Szczegółowy wykaz czasopism znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach PDF.

 

 Oxford  [36 tytułów]
 Cambridge  [153 tytuły]

 

Dostęp:

  • należy kliknąć w tytuł czasopisma na liście
  • dostęp do większości czasopism jest możliwy tylko z sieci Uczelni
  • dostęp do czasopism "Food Technology" i "Journal of Dairy Science" jest możliwy także z domu dla osób posiadających hasła zdalnego dostępu, które można uzyskać po uzupełnieniu formularza w Czytelni Studenckiej.

W przypadku problemów z dostępem do któregokolwiek czasopisma w wersji on-line, prosimy o kontakt mailowy na adres: oin@urk.edu.pl

 

 

  

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 25.09.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies