KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Bazy danych 

16.12.2013

Dostęp do baz danych od 2014 roku

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym dostępu do baz danych w sieci UR od 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli.

 

1. Testowane źródła elektroniczne

Obecnie nie są testowane żadne źródła elektroniczne

2. Pełnotekstowe bazy książek, skryptów on-line:

Wiley books (dostępna od V 2016 r.)     

Od maja 2016 Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp do 2451 elektronicznych wydań książek wydawnictwa Wiley opublikowanych w latach 2009 i 2015. Szczegółowe informacje, jak również spis tytułów dostępne są tutaj

Ibuk Libra (dostęp od 14XII)  

Ponownie dostępna od grudnia 2015 roku w sieci Uniwersytetu Rolniczego, pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, zawiera elektroniczne wersje kilkuset książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców... więcej

Elsevier books (dostępna od VI 2015 r.)

Pełnotekstowa baza książek Wydawnictwa Elsevier, dostępna w ramach licencji akademickiej od czerwca 2015 roku. Pozwala na czytanie ponad 800 tytułów monografii wydanych w roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015.. więcej.

Springer books (dostępna od VIII 2010 r.)

Pełnotekstowa baza danych udostępniana od 2010 roku w ramach licencji krajowej. Pozwala na czytanie ponad 16700 woluminów książek wydanych w latach 2004-2006, 2012... więcej.

3. Pełnotekstowe bazy czasopism

Wiley-Blackwell (dostępna od I 2012 r.)

Wiley-Blackwell to jedno z czołowych wydawnictw akademickich na świecie i największy wydawca towarzystw naukowych. Od 2012 roku czasopisma Wiley-Blackwell są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych... więcej.

Ebsco (dostępna od 2003 r.)

W ramach Ebsco udostępnione są bazy czasopism m.in. z dziedziny biologii, techniki ekonomii i gospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Ebsco umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 2000 czasopism on-line podzielonych na 12 baz tematycznych... więcej.

Elsevier (czasopisma) (dostępna od I 2007 r.)

Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Rejestruje około 2500 recenzowanych czasopism, z czego do ponad 2000 istnieje dostęp pełnotekstowy (dostępne archiwum od roku 1995)... więcej.
Bazę można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona, gdzie od wielu lat deponowane są pełne teksty czasopism dostępnych w ramach licencji akademickiej.

Springer Link (czasopisma) (dostępna od VIII 2008 r.)

Baza czasopism, w której znajduje się około 1700 tytułów wydawanych przez firmę Springer Verlag dostępnych w pełnym tekście. W bazie znajdują się publikacje z zakresu techniki, inżynierii, medycyny, ekonomii, fizyki, astronomii, ogrodnictwa, leśnictwa... więcej.

 

Bazę można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona, gdzie od wielu lat deponowane są pełne teksty czasopism Springer dostępnych w ramach licencji akademickiej.

Elektroniczne wydania czasopism Cambridge i Oxford   (dostępne tylko roczniki 2012-2013)


Od roku 2014 w sieci UR dostępne są roczniki 2012-2013 ok. 140 tytułów czasopism wydawnictwa Cambridge University Press oraz 36 tytułów wydawnictwa Oxford University Press. Spis dostępnych tytułów wraz z linkami odprowadzającymi do archiwum czasopism można znaleźć tutaj.

[do góry]

4. Bazy bibliograficzne i bibliometryczne

Medline

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w USA. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Baza dostępna jest na kilku platformach, w ramach baz dostępnych w sieci UR:

  • na platformie Ebsco host
  • na platformie Web of Science
  • na platformie PubMed

... więcej.

Scopus (dostępna od VIII 2012 r.)

Interdyscyplinarna baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Działa ona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Umożliwia także przeszukiwanie cytowań... więcej.

Web of Science oraz JCR (dostępna od I 2010 r.)

Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16.500 czasopism... więcej
Journal Citation Reports to bibliometryczna baza danych, w której znajdują się informacje o wskaźnikach bibliometrycznych (Impact Factor; Eigenfactor) czasopism znajdujących się na ogłaszanej co roku liście czasopism posiadających Impact Factor. W bazie dostępne są edycje JCR począwszy od roku 1997. Baza jest dostępna na platformie Web of Science dzięki ogólnokrajowej licencji akademickiej. Aby połączyć się z bazą, należy kliknąć w logo po lewej stronie. 

5. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie:

ISSN Portal

Wyszukiwarka wspomagająca odnajdywanie tytułu czasopisma w przypadku, gdy użytkownik ma do dyspozycji jedynie jego numer ISSN oraz odwrotnie - wyszukuje numery ISSN dla poszczególnych tytułów czasopism.

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacjia dnia: 17.08.2017

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies