KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

 

Bazy danych 

16.12.2013

Dostęp do baz danych od 2014 roku

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym dostępu do baz danych w sieci UR od 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli.Wykaz baz danych dostępnych w sieci Uniwersytetu Rolniczego. Do niektórych z nich można uzyskać kod zdalnego dostępu: Elsevier, Ebsco, Cambridge Univ. Press, iBuk Libra oraz do czasopisma "Food Technology", Szczegóły na stronach z opisami poszczególnych baz danych.

 

1. Testowane źródła elektroniczne

Obecnie nie są testowane żadne źródła elektroniczne

 


2. Pełnotekstowe bazy książek, skryptów on-line:

Wiley books (dostępna od V 2016 r.)     

Od maja 2016 Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp do 2451 elektronicznych wydań książek wydawnictwa Wiley opublikowanych w latach 2009 i 2015. Szczegółowe informacje, jak również spis tytułów dostępne są tutaj


Ibuk Libra (dostęp od 14XII)  

Ponownie dostępna od grudnia 2015 roku w sieci Uniwersytetu Rolniczego, pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, zawiera elektroniczne wersje kilkuset książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców... więcej


Elsevier books (dostępna od VI 2015 r.)

Pełnotekstowa baza książek Wydawnictwa Elsevier, dostępna w ramach licencji akademickiej od czerwca 2015 roku. Pozwala na czytanie ponad 800 tytułów monografii wydanych w roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015.. więcej.


Springer books (dostępna od VIII 2010 r.)

Pełnotekstowa baza danych udostępniana od 2010 roku w ramach licencji krajowej. Pozwala na czytanie ponad 16700 woluminów książek wydanych w latach 2004-2006, 2012... więcej.[do góry]

3. Pełnotekstowe bazy czasopism

Wiley-Blackwell (dostępna od I 2012 r.)

Wiley-Blackwell to jedno z czołowych wydawnictw akademickich na świecie i największy wydawca towarzystw naukowych. Od 2012 roku czasopisma Wiley-Blackwell są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych... więcej.

Cambridge University Press   (dostępne tylko roczniki 2012-2013)

Od roku 2014 dostępne są roczniki 2012-2013 ok. 140 tytułów czasopism kolekcji STM (Science, Technology, Medicine). Szczegółowy wykaz dostępnych czasopism znajduje się tutaj.

Oxford University Press (dostępne tylko roczniki 2012-2013)

Od roku 2014 dostępne są roczniki 2012-2013 36 tytułów czasopism kolekcji "Life Science". Szczegółowy wykaz dostępnych czasopism znajduje się tutaj.


Ebsco (dostępna od 2003 r.)

W ramach Ebsco udostępnione są bazy czasopism m.in. z dziedziny biologii, techniki ekonomii i gospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Ebsco umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 2000 czasopism on-line podzielonych na 12 baz tematycznych... więcej.

Elsevier (czasopisma) (dostępna od I 2007 r.)

 Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Rejestruje około 2500 recenzowanych czasopism, z czego do ponad 2000 istnieje dostęp pełnotekstowy (dostępne archiwum od roku 1995). Bazę można przeszukiwać za pośrednictwem ICM (Infona), lub bezpośrednio przez stronę producenta (Science Direct)... więcej.

Springer Link (czasopisma) (dostępna od VIII 2008 r.)

 Baza czasopism, w której znajduje się około 1700 tytułów wydawanych przez firmę Springer Verlag dostępnych w pełnym tekście. W bazie znajdują się publikacje z zakresu techniki, inżynierii, medycyny, ekonomii, fizyki, astronomii, ogrodnictwa, leśnictwa... więcej.


[do góry]

4. Bazy abstraktowo-pełnotekstowe i bibliometryczne

Medline  

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w USA. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Baza dostępna jest na kilku platformach prenumerowanych przez Uniwersytet Rolniczy... więcej.


Scopus (dostępna od VIII 2012 r.)

Interdyscyplinarna baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Działa ona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Umożliwia także przeszukiwanie cytowań... więcej.


Web of Science (dostępna od I 2010 r.)

Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16.500 czasopism... więcej

Journal Citation Reports (dostępna od I 2010 r.)

Journal Citation Reports to bibliometryczna baza danych, w której znajdują się informacje o wskaźnikach bibliometrycznych (Impact Factor; Eigenfactor) czasopism znajdujących się na ogłaszanej co roku liście czasopism posiadających Impact Factor. W bazie dostępne są edycje JCR począwszy od roku 2008. Baza jest dostępna dzięki ogólnokrajowej licencji akademickiej. Aby połączyć się z bazą kliknij tutaj
5. Polskie bazy na CD/DVD

SIGŻ

Baza swoim zakresem tematycznym obejmuje problematykę rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej oraz przemysłu spożywczego. Zawiera opisy  bibliograficzne i abstrakty z ok. 270 tytułów czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów konferencyjnych, książek i aktów prawnych. Od 2012 roku baza jest dostepna tylko w wersji on-line... więcej.

Dane Statystyczne GUS

Biblioteka Uniwersytetu Rolniczego posiada dostęp do 27 tematycznych roczników Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnych na płytach CD od 2001 roku. Wykaz tytułów wraz z wyszczególnionymi rocznikami znajduje się tutaj.     


[do góry]

6. Bazy własne


System informacji o publikacjach pracowników naukowych UR

 Wewnętrzna baza Biblioteki rejestruje publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu od roku 1957. Ciągła aktualizacja bazy sprawiła, że liczy ona ponad 11.000 rekordów. Oed 2012 roku baza nie jest aktualizowana ze względu na planowane udostępnienie nowego oprogramowania. wiecej.

7. Narzędzia wspomagajace wyszukiwanie:

ISSN Portal

Wyszukiwarka wspomagająca odnajdywanie tytułu czasopisma w przypadku, gdy użytkownik ma do dyspozycji jedynie jego numer ISSN oraz odwrotnie - wyszukuje numery ISSN dla poszczególnych tytułów czasopism.[do góry]

 

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacjia dnia: 09.02.2017

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies