KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Baza publukacji pracowników UR

Strona w budowie

 

Link do bazy publikacji: https://www.repo.ur.krakow.pl/search.seam

 

21.11.2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce termin przesłania danych dotyczących publikacji do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej upływa z dniem 31 grudnia 2016 r. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy pracowników naukowych  Jednostek Uniwersytetu Rolniczego o dostarczenie kserokopii swoich prac w  terminie do dnia 15 grudnia  b.r.  do Biblioteki Głównej UR (pok.113).

Informujemy również, że ze względu na parametryzację wydziałów Uczelni przypadającą w pierwszym kwartale 2017 r. będzie to jedna z ostatnich akcji przesyłania plików zawierających dane o dorobku publikacyjnym. Informacje, które zostaną przekazane do Modułu Sprawozdawczego PBN dotyczyć będą przede wszystkim prac:  
- opublikowanych w 2016 r.
- publikacji z lat 2013-2015 uzupełnionych o wymagane przez MNiSW dane.
Informacje przekazane do tego modułu będą jedyną podstawą oceny aktywności naukowej pracowników Uczelni.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich autorów, o bardzo dokładne sprawdzenie własnego  dorobku publikacyjnego wykazanego w bazie REPO https://www.repo.ur.krakow.pl  i zgłoszenie ewentualnych uwag do Biblioteki Głównej UR, Oddział ds. Rejestracji Publikacji, mgr Maria Malak, m.malak@ur.krakow.pl, tel. 40-33 (pok.113), lub na adres: bg.publikacje@ur.krakow.pl

 

Adres, pod który należy dostarczać publikacje:

 

Biblioteka Główna,
al. Mickiewicza 24/28
pok. 113
p. mgr Maria Malak
tel: 12/662-40-33

 

 


System informacji o publikacjach pracowników naukowych UR do 2012 roku
  Informujemy, że do 2012 roku prowadzona była wewnętrzna baza Biblioteki, w której zarejestrowano ponad 11.000 publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu, wydanych od roku 1957. Baza dostępna jest w Czytelni Studenckiej.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies